ဝုတ္ သို႔မဟုတ္ woof

download as a pdf file Download PDF

ကြ်န္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ဖိုင္ေတြ ရွဲရွာမွာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံရွိပါတယ္။
SAMBA နဲ႔ မွ်မယ္ USB နဲ႔ ေပးမယ္ Nitro Share နဲ႔ ပို႔မယ္။ အစုံပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ ရုံးႀကီးေတြမွာေတာ့ NAS သုံးၾကတယ္ FTP သုံးၾကတယ္ ကိုယ္ပိုင္ Local Cloud ေတြ သုံးၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ တခါတေလမွ ေတြ႕ၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ SMB လဲမသုံး တျခား Services လဲမသုံးၾကဘူး။ အဲအခ်ိန္မွာ SimpleHTTPServer နဲ႔ Share ဖို႔ နည္းလမ္း ေရးေပးၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲတာက Folder လိုက္ကို  Read Access ေပး ရယူခြင့္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေနတယ္။

ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ ဖိုင္ေလးေတြကိုပဲ ေပးခ်င္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

1- woof ကို သြင္းပါ။ sudo apt-get install woof

2- woof ကို configuration လုပ္ပါ။
အသုံးျပဳပုံက ဒီလိုေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီ့ထက္လြယ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။

woof [-i <ip_addr>] [-p <port>] [-c <count>] [<file>]
woof [-i <ip_addr>] [-p <port>] [-c <count>] [-z|-j|-Z|-u] <dir>
woof [-i <ip_addr>] [-p <port>] [-c <count>] -s
woof [-i <ip_addr>] [-p <port>] [-c <count>] -U

 

-z = gzip , -j = bzip2 , -Z = zip, -u = No Compress

-s = specified instead of a filename

-U is specified, woof provides an upload form and allows uploading file

defaults: count = 2, port = 8000

နမူနာ တစ္ခု ဒီလိုျပပါမယ္။

woof -i 192.168.0.100 -p 8080 -c 2 music.zip

ဒါဆိုရင္ Browser ကေန http://192.168.0.100:8080/ ဆိုၿပီး ရိုက္လိုက္ရင္ music.zip ဖိုင္ကို ရယူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ရယူႏိုင္မယ့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို -c 2 နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္လို႔ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

အဲတာမ်ိဳးေတြ ထည့္မရိုက္ခ်င္ရင္ တခါတည္း config ဖိုင္ကို ေရးထားႏိုင္ပါတယ္။

Terminal ကိုေခၚလိုက္ပါ။ Ctrl+Alt+T

file name  = ~/.woofrc
အဲဒီဖိုင္ကို Gedit နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပင္ပါမယ္။

gedit  ~/.woofrc

ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖည့္ပါ။

[main]
port = 8008
count = 2
ip = 127.0.0.1
compressed = gz

ပိုလြယ္ေစခ်င္ရင္ port ကို 80 ထားၿပီး IP ကို ကိုယ့္ IP ရွာၿပီး ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ Count ကုိ ၂ ခါပဲ ထားထားပါတယ္။ မွ်ေဝခ်င္တဲ့လူဦးေရေပၚမူတည္ၿပီး Count ကို ေျပာင္းလဲေပးပါ။

ၿပီးရင္ေတာ့ Terminal ကေန woof ဆိုတဲ့ Command ေနာက္မွာ မိမိ မွ်ေဝခ်င္တဲ့ ဖိုင္နာမည္ရိုက္ထည့္ရုံပါပဲ။